6 fráz, ktoré úspešní ľudia nikdy nevyslovia

Úspešní ľudia sa plne koncentrujú na svoj cieľ a ich slovník nepozná frázy ako „nedá sa, nedokážem to, nemôžem si to dovoliť..“. Nehľadajú výhovorky, ale objavujú spôsoby, ako sa k dopracovať k výsledkom, ktoré si stanovili. Je viac než isté, že týchto 6 spojení od nich nebudete počuť.

1. Nedokážem to

Známy americký podnikateľ Henry Ford povedal: „Či už si myslíte, že to dokážete, alebo si myslíte, že to nedokážete, máte pravdu.“ Úspešní pochopili, že záleží iba na nich a ich postoji, či niečo zvládnu alebo nezvládnu. Pokiaľ uveríte, že to dokážete, tak vám nestojí nič v ceste.

2. Nie je to moja chyba

Kým väčšina ľudí za svoje neúspechy viní vládu, rodinu, zamestnávateľa, kolegov atď., úspešní preberajú za svoj život zodpovednosť a vedia, že sú to oni, kto určuje smer ich života. Namiesto výhovoriek sa vedia postaviť k problému, priznať si chybu a hľadať riešenie.

3. Neuspejem

Aj napriek mnohým zlyhaniam títo ľudia neprestávajú veriť, že dosiahnu svoj cieľ. Nech je životná výzva akákoľvek, vždy verili, že to zvládnu. Príkladom je aj svetoznáma spisovateľka J. K. Rowlingová či vynálezca Thomas Edison.

4. Nemôžem si to dovoliť

Úspešní ľudia nehovoria „je to drahé, to si nemôžem dovoliť“.  Vôbec si nestanovujú takýto limit, namiesto toho sa pýtajú, čo treba spraviť pre to, aby si to dovoliť mohli?

5. Čo ak sa mi to nepodarí?

Nepremýšľajú nad problémami a prekážkami, ale upriamujú sa na cieľ. Vedia, že každé zlyhanie je súčasťou cesty k úspechu a že pokiaľ nebudú kreatívni a neprijmú riziko, len ťažko dosiahnu veľký úspech.

6. Peniaze nie sú dôležité

Je dôležité, aký postoj má človek k peniazom. Ak ich bude považovať za niečo nepodstatné či dokonca zlé, len ťažko si ich k sebe pritiahne. Všetci tí milionári pochopili, že peniaze dokážu vyriešiť množstvo problémov a zabezpečia im šťastný život.

Komentáre