Test polievkou. Takto vhodných zamestnancov vyberal Thomas Edison

Thomas Edison (businessinsider)

Prijímací pohovor môže mať rôznu formu. Správne sa rozhodnúť, komu dať šancu pracovať vo vašej firme, je veľakrát priam umením.

Mimoriadne originálny prístup volil vynálezca Thomas Edison. Keď robil pohovor s kandidátmi na pozíciu asistenta výskumu, ponúkol im misu polievky.

Teraz sa určite pýtate: Polievka? Prečo?

Edison sledoval, či si uchádzač o miesto pridal do polievky soľ alebo korenie ešte predtým, ako ju vôbec ochutnal.

Tí, ktorí tak spravili, boli okamžite vylúčení. Edison totiž hľadal ľudí bez predpokladov, pretože predpoklady sú väčšinou zabijakom inovácií. A Edison potreboval práve tých, ktorí domnienky a dohady sústavne napádali a prichádzali s novými myšlienkami a riešeniami.

Hľadáte do svojho tímu toho správneho človeka? Vždy premýšľajte nad tým, čo je pre vašu firmu najdôležitejšie a na základe toho si vytvorte vlastný spôsob testovania uchádzačov.

Niekto môže namietať, že sa tým odkryje jedna vlastnosť v tom veľkom počte kritérií. Áno, avšak aj tento poznatok vám pomôže prijať lepšie rozhodnutie o tom, koho nakoniec vybrať. A to je hlavný cieľ.

Komentáre