Milionári opisujú 3 najdôležitejšie životné priority

Predstavte si, že máte milióny na účte a niekto vám položí otázku: Čo naozaj chcete? Čo je vašou najväčšou životnou prioritou?

Ako by vyzerala vaša odpoveď?

Aj toto zisťovala agentúra US Trust, ktorá uskutočnila prieskum medzi 640 milionármi. Išlo o ľudí s vysokým čistým imaním, pričom v investovateľných aktívach mali minimálne 3 milióny dolárov.

Prieskum ukázal, že medzi najväčšie priority milionárov patrí:

1. zdravie

2. rodina

3. finančné zabezpečenie

(v uvedenom poradí).

To znamená, že hlavnou prioritou je pre týchto ľudí zdravie, nasleduje rodina a na treťom mieste je finančné zabezpečenie.

98% opýtaných uviedlo, že ich najcennejším aktívom je zdravie a väčšina si myslí, že zdravie je kľúčom k dobrému životu. 99% milionárov tiež uvádza, že investícia do zdravia je rovnako dôležitá ako investícia do budovania bohatstva.

Hneď za zdravím nasleduje rodina, ktorú účastníci prieskumu definovali ako nevyhnutnú. Viacerí si ale neboli istí dedičstvom, ktoré prenechajú ďalšej generácii.

Traja zo štyroch opýtaných síce uviedli, že chcú svojim deťom zanechať majetok, avšak iba každý piaty milionár mal pocit, že ich deti sú pripravené na narábanie s týmto bohatstvom.

Podľa informácií businessinsider.com

Komentáre