Keď uspejem, budem šťastný? Podľa vedcov je to presne opačne

Tvrdo pracuj a keď uspeješ, príde aj šťastie. Toto je myšlienka alebo názor, ktorému vo svete verí veľa ľudí. Je to ale naozaj tak?

Je prirodzené, že ľudia chcú byť šťastní – avšak spokojnosť sa neskrýva len vo vyštudovaní vysokej školy, dobre platenej práci alebo kariérnom povýšení. Možno ste si už všimli, že čím viac sa ženiete za úspechom, tým ťažšie sa vám ho darí dosiahnuť. Potom neprichádza ani to vytúžené šťastie.

Problém môže byť v tom, že celá rovnica je naopak.

Táto hypotéza potvrdzuje, že šťastie predchádza kariérnemu úspechu – nie opačne. V psychológii je „šťastie“ popisované ako „subjektívna spokojnosť“ a „pozitívne emócie.“

Šťastní ľudia sú väčšinou spokojní so svojimi životmi, čo vedie k pozitívnym emóciám. Mnohí zamestnávatelia vám potvrdia, že práve pozitívne emócie – nadšenie, radosť a vyrovnanosť – pomáhajú k pracovnému úspechu.

Poďme sa pozrieť na štúdie, ktoré skúmali koreláciu medzi šťastím a úspechom. V porovnaní so smutnými, boli šťastní ľudia spokojnejší so svojou prácou. Dostávali lepšiu spoločenskú podporu od kolegov a lepšie hodnotenia od nadriadených.

Jedným z dôvodov môže byť tzv. „halo efekt,“ ktorý spôsobuje to, že radosť jedného človeka ovplyvní názor druhého v pozitívnom smere. Avšak šťastní ľudia sa preukázali ako lepší zamestnanci aj v konkrétnej náplni práce. Ako ukázala štúdia, títo ľudia dokázali predať až o 37% viac zdravotných poistení než ich smutnejší kolegovia.

Avšak tieto štúdie skúmali ľudí v jednom bode života a teda nedokázali určiť, či príde skôr úspech alebo šťastie. Na to sa zamerali dlhodobé štúdie, ktoré sledovali ľudí v priebehu mesiacov, až rokov. Výsledkom bolo, že šťastní ľudia majú naozaj väčšiu šancu stať sa úspešnými. Čím viac je osoba vyrovnaná so svojim životom v mladom veku, tým pravdepodobnejšie je, že si nájde prácu, ktorú bude chcieť.

Pozitívne emócie okrem iného do budúcnosti naznačujú aj viac úspechov a vyšší príjem. V jednom výskume sa ukázalo, že 18-roční ľudia, ktorí sú spokojní so svojím životom, majú vyššiu šancu na prácu v kvalitných a prestížnych zamestnaniach. Z toho vychádza aj fakt, že častejšie sa cítia finančne zabezpečení ešte pred dosiahnutím veku 26 rokov.

Avšak to stále nie je dosť informácií na to, aby sme mohli povedať, že šťastie spôsobuje úspech. Všetky doteraz spomínané prieskumy nerátali s premennými ako je inteligencia, alebo extrovezia. Preto sa 100%-ná korelácia medzi radosťou zo života a z nej vyplývajúcim úspechom zatiaľ nepodarila dokázať. Ale výsledky jednoznačne ukazujú, že s pozitívnym pohľadom na svet sa vám bude cesta k úspechu zdolávať jednoduchšie.

Na druhej strane, neberte to tak, že smutní ľudia nemôžu byť úspešní. To, že momentálne nenachádzate v živote veľa radosti neznamená, že sa vám bude kariérny úspech vyhýbať. Dokonca sa ukázalo, že aj ľudia trpiaci depresiami sa dokážu do určitej úlohy „zakusnúť“ natoľko, že predbehnú akúkoľvek konkurenciu – výbornými príkladmi sú Abraham Lincoln a Winston Churchill.

A tiež treba myslieť na to, že smútok netrvá večne. V živote každého z nás jednoducho príde čas, keď budeme smutní, ale eventuálne ho vystrieda radosť – s tým sa treba zmieriť a zamerať sa na pozitívne obdobia.

Takže ak toto číta nejaký manažér, rozhodne tým nechceme povedať, že by ste mali zamestnávať iba takých ľudí, z ktorých žiari pozitivita a radosť.

Taktiež nie je dobré požadovať od zamestnancov, aby boli šťastnejší – to niekedy jednoducho nejde. Na druhej strane, určite bude dobré, ak svojich zamestnancov podporíte v prinášaní radosti do tímu. Skúste posilniť ich vzťahy spoločnými aktivitami (aj mimo pracoviska) a snažte sa všetky problémy medzi nimi riešiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Spracované podľa informácií businessinsider.com

Komentáre