Tomáš Baťa a jeho 15 legendárnych citátov

Tomáš Baťa

Československý kráľ obuvi či najväčší podnikateľ svojej doby. Aj takto je označovaný Tomáš Baťa, podnikateľ, ktorý založil známy obuvnícky podnik. Jeho prístup k riadeniu firmy bol na vtedajšie podnikateľké pomery revolučný a dodnes sa ním inšpirujú manažéri z celého sveta. Baťa bol známy tým, že sa nikdy nepovyšoval nad svojich zamestnancov, ale považoval ich za rovnocenných spolupracovníkov. A hoci sa v podnikaní neraz sklamal, vždy sa držal pravidla: nikdy nezatrpknúť.

Aj dnes sa od tohto velikána môžeme veľa naučiť. Inšpirovať sa môžeme aj jeho citátmi, ktoré potvrdzujú Baťov výnimočný prístup k riadeniu firmy a dosahovaniu úspechu.

1. „Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“

2. „Každý človek je bohatý, ak má zdravé ruky a trocha rozumu.“

3. „Každé podnikanie, ak vedome neslúži verejnosti, je nutne odsúdené k zániku.“

4. „Dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.“

5. „Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, že to zatiaľ neovládaš.“

6. „Keď všetci hovoria o nemožnostiach, hľadaj možnosti.“

7. „Peniaze sú najlepšie uložené tým, keď sa nimi zaplatia dlhy.“

8. „Nič som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“

9. „Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.“

10. „Keď nevieš, naučíme ťa. Keď nemôžeš, pomôžeme ti. Keď nechceš, nepotrebujeme ťa.“

11. „Pre človeka, ktorý chce a má vedomosti, nie je nič nemožné.“

12. „Skôr ako niečo poviem, musím popremýšľať, čo mi ten druhý odpovie.“

13. „Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. Robte svoju prácu lepšie než sused. Peniaze za vami pribehnú samé.“

14. „Čo chceš, môžeš.“

15. „Snažte sa robiť veci čo najlepšie a svet si vyšliape cestičku k Vašim dverám.“

Čo delí úspešných ľudí od tých, ktorí o úspešnom živote iba snívajú?

Komentáre