Ako vyzerá ráno milionárov? Tejto činnosti sa po zobudení venuje väčšina z nich

Milionár si užíva výhľad

Spisovateľ Tom Corley analyzoval život stoviek bohatých ľudí, vďaka čomu dokázal odhaliť návyky milionárov. Dobre vie, čo títo ľudia robia inak, než všetci ostatní.

Corley vo svojom výskume zistil, že ráno je presne tá časť dňa, počas ktorej self-made milionári dokážu vyprodukovať veľkú časť bohatstva. Ráno jednoducho patrí im, aplikujú niečo ako meditáciu alebo brainstorming, uvádza Corley. Brainstorming nad prekážkami a problémami, ktoré na nich číhajú pri dosahovaní cieľov, prípadne v podnikaní alebo kariére.

muž premýšla

Okrem toho ráno nasávajú informácie a študujú fakty, aby zlepšili svoju vedomostnú základňu. Čítajú tiež rôzne motivačné a inšpirujúce materiály, čo im pomáha pri správnom nastavení myslenia.

„Ako som už spomenul vo viacerých svojich článkoch, pokiaľ si človek udržuje pozitívny mentálny výhľad, potom má väčšiu šancu byť v živote úspešný. A k tomu, aby ste si ho udržali, pomáha meditácia, načerpanie inšpirácie a zlepšovanie vedomostí,“ dodáva Corley.

Podľa informácií businessinsider.com

Komentáre