Japonské tajomstvo, ktoré vám prinesie dlhší a šťastnejší život

Žiť dlhší, šťastnejší a naplnenejší život sa dá v Japonsku zhrnúť do jedného slova: Ikigai. Cestovatel a novinár Dan Buettner zistil, že na japonskom ostrove Okinawa sa ľudia dožívajú výrazne vyššieho veku, pričom svoj život prežívajú bez vážnejších zdravotných problémov. Keď medzi miestnymi zisťoval, čo im dodáva energiu do života, odpoveďou bolo slovo ikigai.

Ide o spojenie slov ikuru – život a kai – využitie/prínos, takže pod pojmom ikigai rozumieme zmysel života (dôvod žiť). Je to niečo ako životná motivácia, dôvod, prečo vstať ráno z postele a prežiť ďalší plnohodnotný deň.

Dan Buettner hovorí, že pre každého obyvateľa ostrova Okinawa znamená ikigai niečo iné. Pre 101-ročného rybára je to lovenie rýb pre svoju rodinu, pre 102-ročného majstra v karate je to vyúčba bojového umenia.

Ako nájsť svoje ikigai?

Pokiaľ svoje ikigai nemáte a chcete ho nájsť, položte si niekoľko jednoduchých otázok:

Čo ma robí šťastným? V čom som dobrý? Čo svet potrebuje a za čo môžem dostať zaplatené? Čo ma motivuje vstať ráno z postele?

Tým, že začneš skúmať svoje najsilnejšie vášne a začneš sa rozprávať sám so sebou, objavíš to, čo je tvojou životnou motiváciou. Možno ťa napĺňa kreslenie. Si v tom dobrý a ľudia, ktorí videli tvoje obrazy, sú ochotní za ne zaplatiť.

Keď objavíte svoj „dôvod žiť“, budete šťastnejší a začnete dosahovať lepšie výsledky vo vašej kariére. Zároveň sa zlepší vaše zdravie, dokážete lepšie zvládať náročné situácie a dožijete sa vyššieho veku.

V roku 2008 sa na univerzite Tohoku uskutočnila štúdia, v ktorej vedci analyzovali údaje od viac ako 50 000 účastníkov (vo veku 40 až 79 rokov). Tí, ktorí uviedli, že vo svojom živote majú ikigai, mali znížené riziko kardiovaskulárnych chorôb a nižšiu úmrtnosť.

Čo delí úspešných ľudí od tých, ktorí o úspešnom živote iba snívajú?

Komentáre