Úspešná kariéra začína už počas štúdia

Štatistika Eurostat uvádza, že necelých 25 % pracujúcich na Slovensku má vysokoškolský titul a viac ako 70 % pracujúcich má ukončenú strednú školu. Menej vysokoškolsky vzdelaných ľudí na trhu práce v EÚ sa nachádza už len v Čechách, Taliansku a Rumunsku.

Prihliadnuc na fakt, že približne 150 000 ľudí každý rok ukončí vysokoškolské štúdium je 25 % pracujúcej populácie s vysokoškolským vzdelaním dosť nízke číslo.

Mladá generácia v súčasnej dobe po ukončení štúdia (alebo aj počas štúdia) volí radšej cestovať ako sa hneď zamestnať. Takto je častokrát počas leta využívaný program Work and Travel v USA. Je to správny krok pre čerstvých absolventov?

Študenti by už pri nástupe na univerzitu mali myslieť na pár vecí:

1. Jazyky – angličtina je už samozrejmosťou, ak chce absolvent vyniknúť z davu a byť úspešný, musí ovládať aspoň 3 cudzie jazyky, v tomto prípade platí čím viac tým lepšie.

2. Mimoškolské aktivity – pre niekoho možno strata času, ale v životopise to spraví na budúceho zamestnávateľa veľmi dobrý dojem, ak bol absolvent súčasťou Študentskej rady vysokých škôl alebo členom AIESEC, či inej organizácie. Hovorí to veľa o jeho komunikačných, organizačných schopnostiach, kreativite a tímovej práci.

3. Erasmus je skvelou skúsenosťou pre mladých ľudí, hlavne v začiatkoch štúdia. Ešte prospešnejšie je získanie duálneho diplomu počas štúdia v zahraničí.

4. Práca – samozrejme tá vo vyštudovanom odbore je maximom, ktoré môže absolventovi pomôcť pri hľadaní vysnívanej práce. Pri 5-ročnom štúdiu by si mal budúci absolvent hľadať brigádu v študovanom odbore najneskôr v treťom ročníku. Niektoré odbory sú zložitejšie na prácu počas školy, no tie zvyknú ponúkať študentom prax, prípadne ju majú povinnú. Pri ostatných odboroch by mala byť práca samozrejmosťou – budúci učitelia by mali byť v lete animátormi v detských táboroch alebo doučovať žiakov, ekonómovia môžu pracovať v banke alebo vo firme ako účtovníci/finančníci a napríklad informatici by mohli vyvíjať vlastné programy alebo taktiež pracovať pre nejakú firmu.

Možností pre študentov je veľa, stačí len chcieť a pracovať na sebe. Absolventi, ktorí spĺňajú predchádzajúce body si budú môcť z ponuky prác vyberať a je veľmi nepravdepodobné, aby nenašli skvelú prácu vo vyštudovanom odbore.

Komentáre