Čo je to mindfulness a ako nám dokáže pomôcť?

muž premýšla

Viete, čo je to mindfulness? Ak vám povieme, že veľa ľudí žije skôr minulosťou, alebo naopak v budúcnosti, pričom zabúdajú na prítomný okamih, zrejme začnete tušiť, čo by pojem mindfulness mohol znamenať.

Áno, správne.

Znamená to predovšetkým venovať pozornosť tomu, čo sa deje v prítomnom okamihu. Mindfulness si každý môže osvojiť a bude bezpochyby užitočný. Vďaka tejto technike sa môžeme naučiť, ako si byť viac plne vedomý toho, čo sa deje okolo nás a tiež, čo sa deje v našom tele.

Čo všetko Mindfulness zahŕňa?

Skúste si predstaviť, že v určitých životných situáciách reagujeme viac na základe pocitov a emocionálne. Mindfulness je práve o tom, aby ste na situácie, ktoré sa dejú, reagovali vnímavejšie vzhľadom na to, čo je v danej situácii vhodné a advekvátne. Mindfulness tiež umožňuje žiť život tak, aby bol v súlade s našimi vnútornými hodnotami bez prevahy emócií a impulzívneho správania.

Táto technika (a určitým spôsobom aj životná filozofia), ktorú môžeme tiež voľne preložiť ako všímavosť, je dokonca taká populárna, že ju využívajú aj známe spoločnosti, ako je Apple, Yahoo, Starbucks či Google a svojim zamestnancom platia viachodinové kurzy.

V skratke je teda cieľom mindfulness dostať sa do prítomnosti a získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Je to jednoduchá, ale efektívna meditácia.

Ako sa dá budovať mindfulness?

V súčasnosti medzi odborníkmi nájdete množstvo kurzov, ktoré sú zamerané práve týmto smerom. Avšak techniku je možné budovať aj v domácom prostredí. Tu je niekoľko jednoduchých tipov:

  1. Venujte pozornosť svojmu dýchaniu, a to hlavne počas silných emócií
  2. Všímajte si tiež veci, ktoré za bežných okolností nevnímate – ako sú zvuky vône a farby okolo vás
  3. Vnímajte fyzické pocity vášho tela v akomkoľvek stave
  4. Snažte sa vždy naplno prežívať daný okamih s otvoreným prístupom; buďte jeho súčasťou

Mindfulness pomáha eliminovať stres, posilňuje vzťahy a zlepšuje zdravie, zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit, altruizmus a prosociálnosť, zvyšuje sústredenie a zlepšuje tiež kreativitu. Všetky tieto benefity stoja za to.

Komentáre