Poznáte svoje silné a slabé stránky?

Ľudia často tvrdia, že poznajú samých seba a teda aj svoje silné a slabé stránky. Nie je tomu celkom tak. Vaše schopnosti, zručnosti nie sú len kladné vlastnosti, ktoré dobre ovládate. Je to súhrn vašich doterajších poznatkov a skúseností, vďaka ktorým sa viete dostať až na vrchol.

Tie najlepšie vlastnosti, ktorými sa prezentujete, sú pre Vás kľúčové nielen v práci, ale aj v osobnom živote a v ďalších sférach vášho života. V športe je dokonale vidieť, ako sa športovci zameriavajú na analyzovanie súperových kladných a záporných vlastností. Tu sa pozornosť upriamuje na fyzické vlastnosti ako je napríklad rýchlosť v nohách, sila v rukách prípadne rýchlosť reflexov. Vďaka týmto a iným schopnostiam/nedostatkom dokáže športovec spraviť krok či dva v pred – schopnosť predvídavosti. Na tomto istom princípe funguje analýza aj v biznise, osobnom živote, medzi priateľmi či na verejnosti.

Pri hodnotení svojich doterajších schopností a nedostatkov by ste mali dať emócie bokom a rozmýšľať racionálne. Taktiež sa sústreďte na vaše súčasné JA, pády a zlyhania z minulosti neberte do úvahy.

Možno už máte ako taký prehľad o vašich silných a slabých stránkach, avšak takýto letmý odhad nestačí. Musíte mať prečítaného samého seba do dokonalosti, pretože iba tak dokážete vaše schopnosti využiť na 100% a vaše nedostatky vylepšovať.

Existujú  tri okruhy, vďaka ktorým dokážete lepšie spoznať vaše výhody ako aj slabé miesta:

Vedomostné schopnosti: patrí sem všetko to, čo ste nejakým spôsobom nadobudli počas štúdia, ako sú napríklad technické zručnosti, odborné schopnosti, rôzne diplomy.

Prenosné schopnosti: komunikačná schopnosť, schopnosť kreatívne riešiť problémy, vodcovské schopnosti, schopnosť rozumného narábania s financiami…

Povahové schopnosti: sú prirodzené, ťažko sa získavajú ale majú väčšiu váhu ako napríklad vedomostné. Môžeme sem zahrnúť trpezlivosť, úprimnosť, lojálnosť, smelosť, tvrdá práca.

Pre zvýšenie efektivity tejto analýzy je vhodné zhotoviť si tabuľku s vlastnosťami z jednotlivých okruhov, ktoré už máte osvojené, prípadne sú to vaše nedostatky a potrebujete si ich vylepšiť. Pri každej vlastnosti nezabudnite napísať známku, do akej miery vás vystihuje. Hodnotenie funguje ako v škole. Tu je vzorová tabuľka vašich silných a slabých stránok:

Schopnosť Okruh schopnosti Sila alebo slabosť Známka
Komunikácia Prenosná Sila Výborná
Úprimnosť Povahová Slabosť Dostačujúca
Jazykové schopnosti Vedomostná Sila Dobrá

Po takomto rozbore silných a slabých stránok budete vedieť, v čom ste majster a čomu sa musíte ešte nejakú dobu venovať. Dbajte na to, aby bola vaša tabuľka schopností na viditeľnom mieste. Iba tak budete pracovať na zlepšení svojich nedostatkov. Môžete si dať záväzok mať o mesiac, polrok alebo rok viac silných stránok ako slabých miest. Výsledky sa dostavia.

Komentáre