Ako urobiť čo najlepší prvý dojem? Tieto 3 veci sa môžeme naučiť od miliardárky S. Blakely

Sara Blakely (Facebook)

Ak sa zlepšujete v komunikácii, robíte jeden z najlepších krokov v rámci osobného rozvoja. Avšak venujete pozornosť aj neverbálnej reči? Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, aké neverbálne signály „vysielate“ svojmu okoliu?

Často sa zameriavame len na vylepšenie našich slov a činov a pritom úplne zabúdame na dôležitosť neverbálnej komunikácie.

Expertom v tejto oblasti je doktorka Donna Van Natten, ktorá je autorkou knihy The Body Language of Politics: Deciding Who is Lying, Who is Sincere, and How You’ll Vote.

V jednom rozhovore dostala otázku, od ktorého úspešného podnikateľa by sme sa mohli v oblasti reči tela najviac naučiť. Neváhala a spomenula meno Sara Blakely. Ide o miliardárku a zakladateľku spoločnosti Spanx, ktorej reč tela študovala na mnohých jej videách a fotografiách.

Sara do svojho okolia vyžaruje vášeň pre to, čo robí. Vo svojej analýze našla doktorka Van Natten 3 hlavné prvky neverbálnej komunikácie, ktorými Sara dokáže urobiť skvelý prvý dojem:

Veľa očného kontaktu

Od fotografií, cez rozhovory, až po reklamné materiály svojej spoločnosti, Sara s nami stále udržiava očný kontakt. A čo iné nám v tomto prípade ostáva, než sa do jej modrých očí pozerať tiež.

„Očný kontakt je kritickou časťou neverbálnej komunikácie, keďže buduje dôveru a navodzuje pocit úprimnosti. A to, že sa pozerá priamo na nás, zdôrazňuje aj jej odvahu,“ vysvetľuje Van Natten.

Doktorka dodáva: „Očný kontakt nám pomáha spojiť sa s druhou osobou… Keď ju sledujete, necítite nejaké spojenie? Ja áno.“

Gestá, ktoré podporujú slová

Van Natten vysvetľuje, že Sara neustále používa gestá, ktoré zdôrazňujú jej verbálnu reč. Veríme tomu, čo hovorí, pretože svoje slová dokáže podporiť správnymi pohybmi.

„V niekoľkých videách,“ hovorí Van Natten, „som ju videla napríklad otvoriť dlane, akoby nás niekam pozývala, alebo jemne zodvihnúť prst, čím naznačuje, že to, čo hovorí, je dôležité.“

Sara Blakely (LinkedIn)

Úprimný úsmev

Van Natten upozorňuje na fakt, že na takmer každej fotografii sa Sara usmieva. Pre ľudí je normálne, že keď vidia úsmev, sami sa cítia šťastnejšie. Preto keď vidíme, ako sa na nás Sara usmeje, automaticky s ňou cítime akési spojenie.

„Tento komplexný jav má niekoľko významov, ale najčastejšie znamená práve pozitívne emócie – hlavne ak je doplnený o mimiku očných svalov, čo naznačuje, že úsmev je úprimný,“ vysvetľuje Van Natten.

Van Natten dodáva, že úsmev je aj prirodzeným signálom vyjadrujúcim bezpečnosť a pocit pohodlia.

Zákazníci spoločnosti Spanx určite majú radi ten pekný biely úsmev a príjemné výrazy tváre, ktoré im Sara ponúka. A práve vďaka tomu, že vášeň pre svoju prácu z nej vyžaruje na všetky strany, je tak úspešná. Ako povedala doktorka Van Natten, „jej vzrušenie vidíme aj cítime.“

Väčšina z čitateľov tohto článku sa so Sarou osobne nikdy nestretne, no to vám nebráni v tom, aby ste si od nej zobrali tieto 3 výborné rady. Sara pochopila dôležitosť neverbálnej komunikácie, teraz je rad na vás.

Spracované podľa informácií inc.com

Komentáre