Rozhovor s mentálnym trénerom: Pojem úspech je veľmi relatívny

Zapracuj na sebe s týmto balíkom e-bookov. Teraz za špeciálnu cenu!

Prinášame vám rozhovor s profesionálnym trénerom M. Kopčanom, ktorý koučuje špičkových športovcov či manažérov z veľkých korporácií.

Aké boli jeho začiatky, čo ho najviac motivuje a čo je podľa neho dôležité pre dosiahnutie úspechu? Aj o tom sme sa bavili v spoločnom rozhovore.

Dobrý deň, predstavte sa prosím našim čitateľom, čomu sa venujete?

Volám sa Michal Kopčan. Pracujem ako profesionálny mentálny tréner. Vyštudoval som vzdelávanie dospelých a psychológiu vzdelávania. Svoje vysokoškolské štúdium som ukončil titulom PhDr.  Tak isto som certifikovaný mentálny tréner a profesionálny člen medzinárodnej organizácie mentálnych trénerov IMGCA sídliacej v USA (San Jose, California).

Ako by ste laikovi zadefinovali koučing? Čo si pod tým predstaviť?

Koučing nás sprevádza riešením reálnych problémov v praxi. Pomáha nájsť odpovede na naše vlastné otázky, na našu konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. V tom sa koučing najviac líši od klasického vzdelávania a školení, pri ktorých sme väčšinou iba informovaní o teórii a prezentujú sa skúsenosti iných.

Koučing  je partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál. V mojej praxi je základom môjho koučingu porozumenie určitých princípov, ktorý sa „skrývajú“ za našim prežívaním. Primárnou otázkou je to, ako si vytvárame realitu a kto sme vo svojej podstate.

Aké boli vaše začiatky?

Svoje vzdelanie v oblasti psychológie a športovej mentálnej prípravy som postupne rozširoval o ďalšie oblasti vrátane hypnózy či NLP. Postupne som si uvedomoval, že určité “externé” stratégie fungujú iba náhodne, iba do určitej miery. Avšak na jednej z konferencií, ktorá sa konala v Londýne, som doslovne narazil na tzv. 3 princípy. Postupne som viac a viac objavoval našu skutočnú podstatu a práve porozumenie toho kto sme sa stalo základom môjho koučingu.

Kto sú vaši klienti, koho koučujete?

V začiatkoch svojej koučingovej praxe som sa primárne orientoval iba na profi športovcov a športové tímy.  Postupne sa však moja prax rozširovala aj na pole obchodu (biznis koučing) a tak isto aj do oblasti životného koučingu.  V súčasnosti teda medzi mojich klientov okrem top športovcov i mladých športovcov, patria aj klienti z korporátneho sveta či z „bežného“ života.

Takže trénujete aj ľudí z biznisu

V mojom portfóliu sa nachádzajú viaceré prednášky pre firmy a manažérov, ako aj pre radových zamestnancov. Mnoho spoločností si ma pozýva ako tvz. „motivačného rečníka“ na rôzne firemné akcie.

Individuálne pracujem s rôznymi manažérmi, najmä veľkých korporácií. Medzi mojich klientov patria pomerne často manažéri finančných skupín, ľudia, ktorí sú pod častým pracovným tlakom, prípadne ľudia ktorí hľadajú kreatívne a produktívne riešenia.

Aký je rozdiel v koučovaní športovca a človeka z korporátneho sveta?

Osobne nevnímam zásadný rozdiel napr. pri práci s manažérom a profesionálnym športovcom. Vnímam obrovskú paralelu medzi svetom biznisu a profesionálnym športom. V oboch oblastiach ide o podanie optimálneho výkonu, o stabilitu výkonnosti, prípadne o kontinuálne napredovanie vo viacerých oblastiach. Všetky tieto aktivity si vyžadujú stále mentálne zručnosti (v praxi to nazývam najmä porozumením), tak aby mohol klient dosiahnuť svoj najvyšší potenciál.

Čo je podľa vás kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu?

V prvom rade si je potrebné zodpovedať otázku čo pre mňa znamená úspech. Pre niekoho znamená úspech to, keď vstane ráno z postele, pre iného to je napr. povýšenie v práci, pre iného to je napr. milión eur na osobnom účte, pre ďalšieho to môže byť jeho popularita v médiách… atď. Slovo úspech je teda veľmi relatívne a v podstate kopíruje priority, presvedčenia, a vieru daného jednotlivca.

Primárna otázka je: prečo chcem byť úspešný? Čo za daným úspechom hľadám?

Ak hľadám za úspechom iba pozitívne pocity, potom moja motivácia nie je správna. Preto sa ľudia často slepo naháňajú za dosahovaním svojich cieľov, a práve cesta za týmito cieľmi ich nenapĺňa. To môže často viesť k určitému vyhoreniu. Preto z môjho pohľadu je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu poznanie toho, kto som (poznanie svojej podstaty). Následne sa všetko ostatné stáva sekundárnym, vrátane spomínaného úspechu.

Veľa ľudí postretne prekážka a nechá sa ňou odradiť. Ako by mal človek pristupovať k takémuto dočasnému neúspechu a nedať sa ním zlomiť?

V živote nás postretnú rôzne prekážky či osobné nezdary. Je to neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Osobne vnímam napr. prekážky alebo chyby ako nevyhnutnú súčasť nášho napredovania (uvedomenia). Prílišná snaha byť dokonalý je častým limitujúcim faktorom ako sa napr. vysporiadať aj so spomínanými prekážkami. To, čo robí samotnú prekážku alebo nejaký nezdar problematický z dlhodobého hľadiska, je to, že človek to neakceptuje na mentálnej úrovni- je to akýsi koncept, že by to malo byť inak! Tým, že niečo v danom momente prijmeme, neznamená, že nám to je jedno, práve naopak. Je to prvý krok k náprave a napredovaniu. Z môjho pohľadu je to najmä otázka porozumenia, nie otázka aplikácie určitej stratégie či techniky.

Čo je vašou najväčšou motiváciou?

Motivácia je niečo čo by malo byť tzv. internou záležitosťou. Pre mňa osobne to je najmä hlbšie poznanie svojej vlastnej podstaty- poznanie toho kto sme. S tým súvisí aj úroveň motivácie. Nesúvisí to v žiadnom prípade iba s permanentným zažívaním pocitov motivácie, je to niečo omnoho hlbšie. Nakoľko tak ako každý pocit, aj pocit motivácie je premenlivý.

Mnoho ľudí je často namotivovaných, avšak ak ich pocit motivácie po čase opustí, hľadajú ho vo väčšine prípadov v niečom externom. Pre mňa osobne nie je až tak podstatný level mojej motivácie. Dôležitá je aktivita, ktorú v danom momente vykonávam, nie level motivácie.  Z externých motívov to je najmä moja rodina, kamaráti a samozrejme moji klienti.

Napísali ste knihu Myseľ šampióna a Model Jasnej Mysle. Mohli by ste o nám povedať niečo viac o týchto knihách?

Kniha Myseľ šampióna je určená najmä športovcom. Obsahuje základy športovej psychológie a mentálneho koučingu. Primárne je zameraná na zvyšovanie výkonnosti použitím rôznych techník, stratégií či postupov často využívaných v štandardnom mentálnom športovom koučingu.

Mojou druhou knihou je Model Jasnej Mysle s podtitulom: kľúč k životu bez stresu. V tejto knihe sa nachádza úplne nový pohľad na to, ako sa nadobro zbaviť stresu, ako prežívať produktívny a spokojný život nehľadiac na vonkajšie okolnosti, vzdelanie, sociálny či ekonomický status, prípadne našu minulosť.  Nevyžaduje si to žiadne špeciálne zručnosti, techniky či rutiny. Základom je porozumenie, ako si každý z nás vytvára realitu, aké princípy sa skrývajú za ľudským prežívaním, resp. aký je skutočný zdroj stresu.

Čiže jedná sa o dve veľmi rozdielne knihy, pričom obe kopírujú môj vlastný vývoj v oblasti mentálneho koučingu. Keď som sa od aplikácií rôznych techník, stratégií, či krokov dostal postupne k porozumenie toho kto sme.

Akú TOP radu by ste dali na záver ľuďom, ktorí podnikajú, prípadne chcú začať podnikať?

Všeobecná rada neexistuje. V rámci mojej koučingovej praxe svojim klientom nič nepredpisujem, nezaťažujem ich myseľ stratégiami, technikami či „zaručenými“ postupmi. Základom je porozumenie toho kto sme. Čiže či podnikáte alebo sa chystáte podnikať, robte svoju prácu (podnikanie) s láskou a odhodlaním, nie iba pre sekundárny zisk. Všetko ostatné sa postará samo o seba.

V prvom rade je potrebné ísť do konkrétnej činnosti a následne Vás daná činnosť motivuje. Nenechajte sa odradiť prípadnými neúspechmi- tie vám nastavujú zrkadlo, kde sa momentálne nachádzate, nie KTO STE.  Vaša myseľ nie je kamerou, ktorá by natáčala všetko čo sa deje okolo Vás, ale určitým projektorom. Vaša realita je teda vytváraná z „vnútra“ vás. To je jedno z najpodstatnejších uvedomení si, nie len na ceste za Vašim podnikateľským úspechom.

Na záver Vám chcem popriať najmä veľa síl a porozumenia na Vašej životnej ceste. :)

Ďakujeme za rozhovor :)

PS:  Špeciálne vysielanie s Michalom Kopčanom si už o pár dní môžeš pozrieť v našom PREMIUM klube.

Komentáre