4 spôsoby, ako zatočiť s prokrastináciou

Každý z nás z času na čas odloží nejakú úlohu na neskôr, no niektorí to robia oveľa častejšie. Pre takýchto chorobných prokrastinátorov môže byť veľmi náročné dokončiť aj akúkoľvek menšiu úlohu.

Sadajú si k notebooku s tým, že idú dve hodiny pracovať, no po hodine si uvedomia, že doteraz len preklikávali zábavné videá na YouTube. Áno, aj takto vyzerá prokrastinácia, čiže vyhýbanie sa dôležitým úlohám a ich odkladanie na neskôr.

Treba si však uvedomiť, že prokrastinácia je psychologický problém, ktorý sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi. Pár trikov nájdete aj v tomto článku:

1. Pracuj v 15-minútových blokoch

Ak prokrastinácia trápi aj teba, určite si si všimol, že k nej často vedie multitasking, čiže robenie viacerých úloh naraz. Je to tým, že multitaskingom sa často vyhneš tým náročnejším úlohám, takže robíš len tie zábavnejšie a jednoduchšie veci a podstatné úlohy idú bokom.

Toto dokážeš vyriešiť technikou Pomodoro – spočíva v tom, že na konkrétnu úlohu si vymedzíš 15 minút a počas tohto bloku sa jej intenzívne venuješ. Po uplynutí času si dáš prestávku 5 minút a po štvrtom bloku veľkú prestávku cca 20 minút.

2. Vytvor si vhodné prostredie (preč s rozptýleniami)

Zo svojho pracovného prostredia vylúč všetko, čo ťa rozptyľuje. Niekedy stačí len pár zmien. Napríklad ak máš monitor počítača pred oknom, pravdepodobne si viackrát svoju pozornosť upriamil na dianie vonku, takže bude vhodné, ak ho presunieš na vhodnejšie miesto.

Prípadne stačí vyhodiť z telefónu nepotrebné aplikácie, ktoré ti „pípajú“ na pozadí a vyrušujú ťa pri práci (alebo ich len stlmiť).

3. Aplikuj metódu Georga Washingtona

Táto technika je o tom, že zo svojho to-do listu vytiahneš každú hodinu ľubovoľný bod a naplno sa mu venuješ. Nedáš tak priestor multitaskingu, ktorý rozptyľuje tvoju pozornosť a znižuje produktivitu.

Takýto prístup využíval prezident George Washington, ktorý sa vždy uistil, že 60 minút sa venuje len konkrétnej úlohe a dáva do toho naozaj všetko.

4. Stanov si S.M.A.R.T ciele

Pokiaľ máš vytýčenú konkrétnu úlohu s konkrétnym časom, do ktorého máš túto úlohu splniť, potom je menej pravdepodobné, že sa tejto úlohe vyhneš. Musíš mať tzv. SMART ciele:

  • S (Specific) – špecifické, konkrétne ciele
  • M (Measurable) – merateľné ciele
  • A (Achievable) – dosiahnuteľné
  • R (Realistic) – realistické
  • T (Time Specific/Trackable) – časovo ohraničené/sledovateľné

Je rozdiel, keď si do to-do listu napíšeš: Pridať niečo na firemný blog, alebo keď si zadáš konkrétny a merateľný cieľ: Článok na tému XYZ, 2 normostrany, do 2 hodín.

Komentáre