15 starovekých výrokov, ktoré aj dnes nakopnú tvoj úspech

Dnes sa často ženieme za novými nápadmi a stratégiami. Avšak v histórii žilo množstvo múdrych ľudí, ktorí síce nemali prístup k moderným technológiám, ale múdrosť im rozhodne nechýbala.

Time-manažment, medziľudské vzťahy, nastavenie mysle, komfortná zóna a vytrvalosť. Aj týmito pojmami sa v Antike zaoberala skupina ľudí s vyšším spoločenským statusom.

Nižšie nájdete zoznam výrokov od starovekých filozofov, kráľov, cisárov, básnikov, právnikov, matematikov a mnohých ďalších. Všetky tieto myšlienky sa zachovali z obdobia pred viac ako 1000 rokmi, takže sa nedá pochybovať o ich nadčasovosti.

„Nestrácajte viac času dohadovaním sa o tom, ako by mal vyzerať dobrý človek. Buďte ním.“ – Marcus Aurélius, rímsky cisár

„Dávajte si pozor na neplodnosť zaneprázdneného života.“ – Sokrates, starogrécky filozof

„Radosť a sloboda pochádzajú z rovnakého princípu. Niektoré veci dokážete ovládať a niektoré nie.“ – Epictetus, stoický filozof

„Nepovedzte málo vo veľa slovách, ale veľa v malom množstve slov.“ – Pytagoras, grécky matematik

„Komplikácie posilňujú myseľ tak, ako práca posilňuje telo.“ – Seneca ml., stoický filozof

„Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.“ – Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a právnik

„Šťastný je ten, kto pretrhol reťaze zraňujúce myseľ a navždy sa vzdal trápenia.“ – Ovidius, rímsky básnik

„Kto kráča s múdrymi, stane sa múdrym a spoločnosť hlupákov škodí.“ – Solomon, druhý kráľ Izraela

„Sláva nie je to, že sa vyhnete zlyhaniu, ale to, že sa postavíte, keď zlyháte.“ – Konfucius, čínsky učiteľ a filozof

„Dobrá osobnosť sa nevytvorí za týždeň alebo mesiac. Tvorí sa kúsok po kúsku, deň po dni. Vytrvalá a trpezlivá snaha je potrebná na vznik dobrej osobnosti.“ – Herakleitos z Efezu, grécky filozof

„Ak nezmeníte smer, skončíte tam, kam smerujete.“ – Lao Tzu, čínsky filozof a básnik

„Dobré skutky dodajú silu vám, ale aj vášmu okoliu.“ – Platón, grécky filozof

„Buď pokojné, srdce moje; už si zažilo aj horšie.“ – Homér, grécky spisovateľ

„Môžete zdolať všetko, pokiaľ si veríte.“ – Vergílius, rímsky básnik

„Túžba po bezpečí stojí proti každému veľkému plánu.“ – Tacitus, senátor a historik Rímskej ríše

Tieto citáty demonštrujú to, že princípy dosahovania úspechu sa nezmenili. Správne nastavenie mysle, vychádzanie z komfortnej zóny a udržiavanie zdravých vzťahov s ľuďmi z okolia navždy ostane základom úspechu.

Možno sa s rozprávaním alebo písaním súčasných autorov viete viac stotožniť. To je úplne v poriadku, lebo dokážu detailnejšie rozobrať problémy špecifické pre dnešnú dobu. Avšak jadro cesty k úspechu a dosahovania cieľov ostáva rovnaké.

Na záver sa hodí jeden citát, ktorý síce pochádza z 20. storočia, ale dokonale vyjadruje myšlienku tohto článku.

„Pripravte sa na nepoznané tým, že budete študovať, ako sa ľudia v minulosti vyrovnávali  s nepredvídateľným.“ – Generál George S. Patton

Komentáre