Ako efektívne zvládnuť všetky naplánované úlohy?

Poznáte to – stres, únava, citová labilnosť. Váš pracovný rozvrh je plný úloh a požiadaviek, ktoré musíte splniť, ale vy neviete kde máte začať. Rozhodnete sa začať aspoň s tými najjednoduchšími, aby bolo vidieť nejaký posun. Ani ste si poriadne nevydýchli a úlohy opäť pribudli. Ako sa dá splniť toľko úloh, keď deň má iba 24 hodín? Priority. Dajte si 10 minút na to, aby ste podrobne preskúmali jednotlivé úlohy, ktoré máte na starosti.  Po preskúmaní zistíte, že niektoré z nich sú absolútne zbytočné a vy by ste sa nimi nemali zaoberať. Práve v tomto období sa stres v škole alebo na pracovisku vyskytuje v zvýšenej miere. Preto je veľmi dôležité aby ste rozdelili svoje úlohy podľa priorít. Jedným z najužitočnejších spôsobov rozdelenia úloh  je metóda ABCDE.

A = Musím

Kľúčové úlohy s najvyšším stupňom dôležitosti. Riešia sa ako prvé a mali by ste im venovať najviac času.

B = Mal/a by som

Tieto úlohy sú pomenej dôležité ako úlohy zo skupiny A. Netreba na ne však zabúdať, pretože od prioritných ich oddeľuje iba jeden stupeň.

C = Príjemné

Dostali sme sa do kategórie, kde si úlohy môžeme dovoliť presunúť napotom. Dalo by sa povedať, že úlohy z tejto kategórie sa týkajú našich voľnočasových aktivít. Netreba však na ne zabúdať aj napriek tomu, že nás priamo nič nové nenaučili alebo, že sme neurobili nič prospešné pre firmu. Je úplne v poriadku, ak si spravíte deň voľna a venujete sa iba seba a svojim záľubám. Pozitívne to hlavne pôsobí na vašu psychiku – odreagujete sa, porozmýšľate čo a kam ďalej a pretriedite si myšlienky.

D = Deleguj

Naučte sa hovoriť ľuďom NIE. Možno ste typ osoby, ktorá nechce nikoho uraziť a radšej ponesie bremeno aj za iných. Chyba. Odmietnite kohokoľvek, kto od vás žiada niečo, čo vás zbytočne vyčerpáva, kradne vám energiu alebo vás pripravuje o potrebný čas.  Nemôžete predsa robiť všetku špinavú prácu za ostatných. Prenechajte ju niekomu, kto má viac času na menej podstatné úlohy a vy sa naďalej sústreďte iba na tie prioritné alebo príjemné.

E = Eliminuj

Kategória úloh, ktorá je asi všetkým jasná. Eliminujte aktivity, ktoré namiesto toho, aby vás posúvali dopredu vás zhadzujú na dno. Ktoré konkrétne to sú, musí zistiť každý zvlášť.

Komentáre