Čo je kritické myslenie a ako začať kriticky myslieť?

muž premýšla

Kritické myslenie je schopnosť myslieť jasne a racionálne, pričom sa dôkladne chápe a vníma logické spojenie medzi jednotlivými myšlienkami. Už od nepamäti bolo kritické myslenie predmetom rôznych úvah a bolo základom učenia mnohých filozofov, vrátane Platóna či Sokrata. Otázkou však ostáva, či sme sa ako ľudstvo poučili dostatočne na to, aby sme kritické myslenie dokázali aktívne a progresívne využívať, napríklad pri rozpoznávaní falošných správ.

Kritické myslenie si vyžaduje neustále uvažovanie. Podstatné je byť aktívnym študentom a nie iba pasívnym prijímateľom informácií. Základom kritického myslenia je spochybňovanie myšlienok a predpokladov, namiesto toho, aby boli akceptované v ich nominálnej podobe. Kriticky mysliaci človek si na niečo vytvára vlastný názor bez toho, aby podliehal názoru väčšiny a prvému dojmu.

Kritické myslenie ako myslenie proti prúdu

Kritické myslenie je premýšľanie o veciach takým spôsobom, aby sa dospelo k najlepšiemu možnému riešeniu za okolností, ktoré si mysliteľ uvedomuje. Vo všeobecnosti ide o zamestnávanie mysle, aby sa dospelo k najlepšiemu možnému záveru. Preto je alfou a omegou:

 • pochopiť súvislosti medzi myšlienkami
 • rozpoznať, vybudovať a posúdiť argumenty
 • určiť dôležitosť a relevantnosť argumentov
 • identifikovať nezrovnalosti a chyby v uvažovaní
 • k problémom pristupovať dôsledne a systematicky

Predpoklady potrebné na kritické myslenie sú rôzne. Zahŕňajú pozorovanie, analýzu, interpretáciu, reflexiu, hodnotenie, dedukciu, vysvetľovanie, riešenie problémov a rozhodovanie.

kritické myslenie
kritické myslenie

Prečo je kritické myslenie dôležité?

Pravdou je, že určité povolania si priam vyžadujú kritické myslenie. Kritické myslenie je cieľom každej kariéry, ktorá si vyžaduje objektívne odvodzovať fakty, preskúmavať kontext, riešiť kreatívne výzvy a prichádzať s praktickými odpoveďami.

Kritické myslenie takisto pomáha aj pri dôležitých životných udalostiach, akou je napríklad zmena povolania. Pomáha objektívne uvažovať ešte pred bezprostrednou emocionálnou reakciou. Takéto myslenie vyvoláva pocit introspekcie, ktorý zdokonaľuje osobný rast a zvyšuje všeobecnú spokojnosť.

Rovnako tak prospieva k dobrej informovanosti. Práve takéto znalosti sú viac než užitočné pri interakciách na pracovisku a pri etablovaní sa ako líder v danom odbore.

Čítaj tiež: Citáty o živote

13 spôsobov, ako začať kriticky myslieť

 • Hrajte hry, ktoré vyžadujú kritické myslenie.
 • Pýtajte sa viac otázok.
 • Spochybňujte svoje domnienky.
 • Rozvíjajte svoje technické zručnosti, aby ste mohli ľahšie identifikovať problémy.
 • Nájdite spôsoby, ako vyriešiť viac problémov.
 • Uvedomte si svoje mentálne procesy.
 • Zamyslite sa nad sebou: nepreberajte názory iných ľudí bez toho, aby ste ich najprv spochybnili.
 • Hľadajte rozmanitosť myslenia.
 • Začnite rozvíjať predvídavosť.
 • Aktívne počúvajte.
 • Zvážte dôsledky rôznych činov skôr, ako začnete konať.
 • Vyhľadajte mentora, ktorý vám pomôže rozvíjať tieto zručnosti.
 • Získajte profesionálny koučing.

Zručnosť kritického myslenia nie je vždy jednoduché rozvíjať. No určite sa nejedná o oblasť, na ktorej sa nedá pracovať.

Zdroje: betterup.com; skillsyouneed.com

Komentáre