Jednoduchá technika, ktorá ti pomôže sústrediť sa

produktivita práca

Určite to poznáš aj ty. Snažíš sa sústrediť na nejakú úlohu, no tvoju pozornosť zamestnávajú viaceré rozptýlenia, ako sú sociálne siete, seriál v TV a podobne.  Výsledkom je, že nad úlohou stráviš viac času a tvoja produktivita klesá. Ako maximalizovať svoju pozornosť? Tu je riešenie.

V magazíne Harvard Business Review bol predstavený tzv. model ABC, ktorý má človeku pomôcť so sústredením. Je to akýsi „brzdový pedál“ v mozgu, ktorý ti pomôže v prípade, keď ťa začne pokúšať nejaké rozptýlenie.

Model ABC je založený na troch krokoch.

A (awareness) – uvedomenie si svojich možností. Môžeš buď vnímať rozptýlenie a odvrátiť tak pozornosť od svojej úlohy, prípadne pokračovať na jej plnení. UVEDOM si, kam smeruje tvoja pozornosť. Je to len na tebe – ty rozhodneš, či dáš rozptýleniu šancu alebo nie. Odbehneš na Facebook? Zapneš si TV? Alebo sa naplno sústredíš na začatú prácu a dokončíš ju?

B (breathing) – druhým krokom je hlboké dýchanie. Pokiaľ ťa začne lákať nejaké rozptýlenie, aplikuj dychové cvičenie. Vďaka tomu sa upokojíš a opäť sa lepšie sústredíš.

Vyskúšaj napr. techniku dýchania do brucha. Polož si jednu dlaň na hrudník, druhú na brucho, postupne sa nosom nadychuj a pritom počítaj do 6 – 10. Prípadne sa pokojne usaď, dýchaj nosom a pritom počítaj do štyroch. Pri výdychu počítanie opäť zopakuj a rob tak dovtedy, pokiaľ nepocítiš jasné upokojenie.

C (conscious choice) – posledným krokom je voľba, ktorú máš vždy vo svojich rukách. Predstav si, že vybavuješ e-mailové správy od zákazníkov, no v tom prichádza pokušenie zapnúť si YouTube a pozrieť si nové videá. Vtedy sa musíš zastaviť a uvedomiť si, že voľba je na tebe.

Ide o jednoduchý model, no mnoho ľudí, ktorí ho zapracovalo do svojho pracovného života, naň nedá dopustiť. Myslíš si, že ti nedokáže pomôcť? Za vyskúšanie nič nedáš. Otestuj ho a uvidíš, či ti pomáha prekonať rozptýlenia a lepšie sa sústrediť.

Čo delí úspešných ľudí od tých, ktorí o úspešnom živote iba snívajú?

Komentáre