Čo o nás prezrádza reč tela?

Reč tela o nás vie prezradiť niekedy viac, ako by sme chceli. Vďaka nej však vieme ľahko prečítať druhých bez toho, aby sme sa poznali. Veľa ľudí si myslí, že reč tela je to isté, čo mimika alebo gestikulácie. To však nie je pravda. Reč tela, mimika alebo gestikulácie sú úplne odlišné javy, ktoré majú spoločné len to, že sú neverbálnymi prejavmi.

Pri predávaní samého seba alebo svojho produktu môže byť práve reč tela zdrojom úspechu, prípadne neúspechu, ak ju nevieme správne využiť. Častým problémom býva fakt, že ľudia si síce uvedomujú dôležitosť reči tela, snažia sa ju aplikovať v praxi, avšak pôsobí to veľmi neprirodzene a strojene.

Rôzni autori sa venujú tomuto nepísanému jazyku, pričom odhaľujú, ako sa ľudia dajú ľahko prečítať pomocou chôdze, podaniu ruky, zrakového kontaktu a rôznych iných drobností, ktoré môžu mať rozhodujúci charakter napríklad pri obchodnom rokovaní. Teraz si predstavíme niektoré z hlavných zložiek, ktoré môžete využiť vo svoj prospech pri komunikácii s okolím:

Oči

Oči majú nesmierne dôležitú úlohu pri komunikácií. Pri tomto bode je nutné spomenúť, že pohyby našich očí sa rozdeľujú na vedomé alebo nevedomé. V obidvoch prípadoch však ide o prirodzené pohyby, ktoré o nás veľa povedia. Dĺžka zrakového kontaktu vysiela konkrétne signály. Jedná sa o vedomý pohyb. Vďaka dĺžke alebo intenzite zrakového kontaktu vieme tomu druhému naznačiť, akú mienku o ňom máme.

Niekoľko sekundový zrakový kontakt sa považuje za normálny. S pribúdajúcim časom už môže ísť o zízanie, ktoré sa považuje za negatívny prejav. Vyhýbanie zrakového kontaktu môžeme použiť v situácií, kedy sa druhá osoba s vami rozpráva a potrebujete slušne ukončiť rozhovor. Odvrátením pohľadu dáme najavo že máme naponáhlo. Smer pohybu sa však považuje za nevedomý.

Skvelým príkladom je konverzácia s osobou, ktorá ma na tvári výrazné materské znamienko. Tu sa môžete pristihnúť ako bojujete s tým, kam vaše oči mieria. Pri žmurkaní je ľahko zistiť, ako daná osoba zvláda stresové situácie. Zvýšená intenzita sa považuje za prejav nervozity.

Tvár

Odborníci na reč tela sa zhodujú, že tvár je počas rozhovoru stredobodom pozornosti. Preto je nesmierne dôležité, aký výraz tváre máme pri komunikácii a či je vôbec vhodný. Medzikultúrne rozdiely je možné pozorovať na vlastné oči bez toho, aby ste boli nejaký odborník.

Američania všeobecne pripisujú väčšiu váhu emóciám ako napríklad Japonci. Je dokázané, že Američania sa pri komunikácii zameriavajú na ústa, avšak Japonci si viac všímajú oči. Taktiež je veľmi ľahké určiť výšku úprimnosti druhej osoby k nám. Napríklad, ak daná osoba predstiera radosť a pritom pociťuje hnev, môžete si všimnúť neadekvátny výraz tváre – obočie klesá nadol, pery napnuté a stisnuté, zreničky stiahnuté, pohľad upretý dopredu.

Gestá

Všeobecne sa gestá považujú za priamy nástroj komunikácie. Existujú dve všeobecne uznávané kategórie gest – nezávislé od slovného prejavu a sprevádzajúce slovný prejav. Pri gestách nezávislých od ústneho prejavu je problémom medzikultúrny rozdiel. Popisujú určité predmety alebo frázy, ktoré sa však líšia v závislosti od jednotlivých krajín.

Napríklad krúžok vytvorený prstami znamená v USA „výborne“, vo Francúzsku „neznamenáš nič“, v Japonsku „peniaze“ a v krajinách ako Grécko alebo Taliansko môže mať toto gesto silno vulgárny význam.

Gestá sprevádzajúce ústny prejav by sa dali nazvať ako pomocné gestá pri komunikácií. Pomocou nich upevňujeme, zdôrazňujeme niektorú časť nášho prehovoru. Tu však platí všetko s mierou, pretože nadmerné používanie gest môže pôsobiť preafektovane.

Držanie tela

Možno si pod týmto pojmom hneď predstavíte vzpriamený postoj, hlavu dohora a vypnutý hrudník. Toto je všeobecný opis držania tela. Okrem toho sem patria rôzne iné faktory ako sú držanie pliec, paží, poloha bokov a nôh. Kombinácia týchto faktorov radikálne mení význam a prvý dojem na vás.

Predstavte si ako vstupujete do miestnosti, kde sa onedlho odohrá rokovanie. V miestnosti sedia dvaja ľudia. Na jednej strane sedí osoba vzpriamená, s rukami položenými na stole, a oproti sedí osoba s plecami spustenými nadol, hlavu si podopiera rukou. Aký máte pocit z prvej a druhej osoby?

Hovorí sa, že vztýčená hlava signalizuje extroverta. To však nie je pravda. Jednak je veľmi nepravdepodobné, že by výhradne extroverti mali pri chôdzi hlavu dohora a taktiež to nikdy nebolo dokázané.

Reč tela by mala byť naším pomocníkom ako v osobnom, tak i v pracovnom živote. Dôležité je však reč tela dobre ovládať. Samozrejme, že nie je možné, aby ste všetky faktory vedeli prirodzene ovládať. Kniha “Tajný jazyk biznisu” od Kevina Hugana sa zaoberá rečou tela a jej rôznymi časťami, ktoré vám pomôžu v každodennom živote.

Komentáre