40-ročný výskum zistil, že ľudia s touto jednou kvalitou majú väčšiu šancu uspieť

Stanfordský profesor Walter Mischel a jeho tím uskutočnil viacero štúdií, v ktorých analyzovali stovky detí (väčšinu z nich vo veku okolo 4 a 5 rokov). Ich výskum následne odhalil to, čo sa dnes považuje za jednu z najdôležitejších vlastností pre dosiahnutie úspechu nielen v práci, ale celkovo v živote.

V roku 1972 sa uskutočnil tzv. Marshmallow experiment. Každé dieťa bolo v súkromnej izbe, posadili ho na stoličku a na stôl pred ním položili cukrovinku marshmallow. Následne bola deťom ponúknutá dohoda. Ak dieťa nezje marshmallow, kým bude výskumný pracovník preč, dostane druhý marshmallow. Ak ho však zje skôr, ako sa pracovník vráti, druhý marshmallow už nedostane.

Výskumný pracovník opustil miestnosť na 15 minút. Niektoré deti zjedli cukrovinku hneď po tom, ako pracovník zavrel dvere, iné vydržali pár minút, no niekoľko detí dokázalo odolať a cukrovinku nezjedli. Ako roky pribúdali a deti rástli, výskumníci vykonali následné štúdie a sledovali pokrok každého dieťaťa v mnohých oblastiach. To, čo zistili, bolo prekvapujúce.

Deti, ktoré boli ochotné odložiť uspokojenie a čakali, kým dostanú druhý marshmallow, skončili s vyšším skóre SAT (prijímací test, ktorý používajú vysoké školy a univerzity v USA), nižšou úrovňou zneužívania návykových látok, nižšou pravdepodobnosťou obezity, lepšími reakciami na stres či lepšími sociálnymi schopnosťami. Výskumníci sledovali každé dieťa viac ako 40 rokov, znova a znova. Výsledok pozorovania bol jasný: skupina, ktorá trpezlivo čakala na druhý marshmallow, uspela v akejkoľvek kapacite, ktorú merali.

Úspech zvyčajne spočíva v tom, že si zvolíme bolesť disciplíny pred ľahkosťou rozptýlenia. A presne o tom je oneskorené uspokojenie. Ak odložíte uspokojenie zo sledovania televízie či hrania videohier a začnete sa učiť, dosiahnete lepšie známky. Ak odložíte uspokojenie z nakupovania drahých vecí a ušetríte peniaze, môžete ich použiť na budovanie firmy alebo nákup aktíva, ktoré môže pracovať pre vás (napr. nehnuteľnosť). A tak ďalej.

Osvojiť si schopnosť oneskoreného uspokojenia nemusíte byť jednoduché, no ak to dokážete, výrazne tým zvýšite šance na úspech. Myslite na to, že trvalý úspech a spokojnosť sa dostavia len vtedy, keď odoláte okamžitému pôžitku, niečo obetujete a vytrváte.

Komentáre