Neuropsychologička zdieľa 4 návyky pre úspešný a šťastný život

Doktorka Kendal Maxwell je praktizujúca neuropsychologička, čo znamená, že skúma vzťahy medzi ľudským mozgom a správaním. Ako píše vo svojom článku, od začiatku pandémie COVID-19 sa jej záujem o ľudské správanie ešte zintenzívnil, keďže si uvedomila, že pred jej očami sa odohráva revolučný sociálny experiment. Sledovala, ako pandémia ovplyvňuje ľudské správanie a návyky, pričom aj ona sama sa snažila zvládnuť kolektívnu traumu.

Toto skúmanie ju motivovalo k hlbšiemu pohľadu na návyky a ich vplyv na ľudský život. Rozhodla sa vyvinúť fyzický nástroj, ktorý by pomohol jej pacientom a ostatným ľuďom zvládnuť krízové obdobia. Týmto nástrojom sa stal samostatne vedený denník návykov, na ktorom sa kreatívna podieľala aj jej priateľka Victoria Nicole Varela.

Denník má pomôcť ľuďom zbaviť sa negatívnych návykov a nahradiť ich pozitívnymi. Ako vysvetľuje, návyky sú správanie, ktoré sa postupom času stáva automatickým. Keď sa stane správanie zvykom, vyžaduje si menej úsilia zo strany mozgu a tela než ako nová úloha.

Ako píše, z pohľadu mozgu je naše telo motivované uvoľňovaním neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Patrí sem dopamín, oxytocín, endorfíny a serotonín. Aj keď existuje veľa návykov, ktoré môžu viesť k väčšiemu úspechu a šťastiu, zameriava sa na hlavné štyri, ktoré podľa nej najviac ovplyvňujú tieto neurotransmitery a vedú k úspešnému a šťastnému životu.

1. Zapojte sa do cieľavedomého života

Ako Maxwell uvádza, každý deň by sme sa mali zamerať na jednu činnosť, ktorú považujeme za zmysluplnú. Keď niečo dosiahneme, bez ohľadu na to, či je to veľké alebo malé, zvyšuje sa naša hladina serotonínu (chemická látka spojená s pocitom sebadôvery). Navyše sa nám po dokončení úlohy uvoľňuje dopamín, pretože získavame pocit vnútornej alebo vonkajšej odmeny.

V 20-ke môže byť takýmto účelom dokončenie úlohy počas štúdia na VŠ, v tridsiatke to môže byť nakŕmenie dieťaťa alebo oprava domu, ktorý sme práve kúpili. Po štyridsiatke môže byť takouto zmysluplnou činnosťou dobrovoľníctvo alebo plánovanie výletu s ľuďmi, ktorých máme radi. Každé ráno sa sami seba spýtajte, čo chcete dosiahnuť a pustite sa do toho.

2. Začnite sa hýbať

cvičenie joga

Množstvo výskumov potvrdilo, že náš mozog a srdce sú prepojené. Starostlivosť o srdce má kľúčový význam pre dlhý a zdravý život, pretože má vplyv na mozog a môže značne znížiť riziko vzniku niektorej z foriem demencie.

Existuje niekoľko účinných spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ, a každý z nich prispieva k fyzickému a duševnému zlepšeniu. Môže to byť pravidelná chôdza, intenzívny intervalový tréning alebo joga. Dr. Maxwell zdôrazňuje, že aj keď sme fyzicky obmedzení, existujú rôzne možnosti pohybu, napr. môžeme na stoličke cvičiť tai-či alebo jogu. Okrem toho cvičenie uvoľňuje všetky 4 uvedené neurotransmitery, ktoré dokážu zlepšiť našu náladu.

3. Praktizujte meditáciu všímavosti

Aby sme sa cítili úspešne a šťastne, musíme byť predovšetkým v pohode sami so sebou. A práve s tým nám dokáže pomôcť meditácia všímavosti. Každodenným sedením, ležaním alebo dokonca chôdzou, pri ktorej meditujeme 20 – 40 minút, prirodzene regulujeme svoj nervový systém. Tým sa znižuje zápal v našom a uvoľňuje sa dopamín, serotonín a endorfíny.

Meditácia nám pomáha zdokonaliť našu schopnosť sústrediť sa na činnosti aj mimo samotnej meditácie, vďaka čomu sme produktívni pri realizovaní rôznych úloh. Okrem toho sa preukázalo, že pozitívne vplýva aj na našu náladu. Keďže meditácia znižuje veľkosť amygdaly, pomáha nám lepšie zvládať stres a strach.

4. Zostaňte v kontakte s ostatnými

Maxwell vysvetľuje, že osamelosť sa ukazuje ako rizikový faktor, ktorý prispieva k zvýšenej úmrtnosti u starších ľudí. Aby sme sa cítili dobre a dosiahli vyváženú duševnú pohodu, ľudský druh je prirodzene nastavený na potrebu pocitu vzájomného prepojenia s inými ľuďmi. A pokiaľ sa prepojenie deje zdravým spôsobom, v tele sa zvyšuje hladina všetkých štyroch spomínaných neurotransmiterov.

Je dôležité, aby sme sa dennodenne snažili nájsť možnosti, ako sa s niekým stretnúť. Môže to byť stretnutie v rámci skupinových koníčkov, dobrovoľnícke aktivity alebo len zavolanie niekomu, koho máte radi.

Komentáre